KonstAnten startade som ett projekt 2007 med stöd av LEADER+, för att skapa ett nätverk för konstnärer och konsthantverkare i området runt sjön Anten. Målet är att skapa utställningslokaler och rum för visning av konst och konsthantverk i området och skapa bättre förutsättningar för konstens spridning, samt verka för en ökad turistnäring.
KonstAnten är en del i konstföreningen TornArt.
Kontaktperson  för KonstAnten 2019 är Carina Höijer 
artist.carina.hoijer@me.com