logga2
 

Kontaktperson

Lillemor Larsson

0322-414 70, 0705-341 470

lillemor.larsson@li-la.se 

 

 

KonstAnten startade som ett projekt 2007 med stöd av LEADER+, för att skapa ett nätverk för konstnärer och konsthantverkare i området runt sjön Anten. Målet är att skapa utställningslokaler och rum för visning av konst och konsthantverk i området och skapa bättre förutsättningar för konstens spridning, samt verka för en ökad turistnäring.
KonstAnten är en del i konstföreningen TornArt.

 

 

 

loading...

Bilder från tidigare Konstrundor.