Gunilla Rajala  
Nr 7. Textilkonst

 Östra Svedernavägen 15
441 72 Sollebrunn
tel. 0708-25 66 68
gunilla.rajala@hotmail.com

www.gunillarajala.com

Kör väg 190 från Sollebrunn mot Göteborg. Efter Gräfsnäs, mittemot Videhus, sväng höger. Kör rakt fram igenom en gård, fortsätt rakt fram ca 800 m. 

Jag utforskar ord, meddelanden och relationer och knyter an till äldre tiders textila tradi- tioner och kvinnliga arbetsuppgifter.

Jag älskar tråd och färg och använder ofta ́textilskrot ́ i mina arbeten.”