logga2
 


Jerry Öjersson    
                           
Måleri i olja, teckning i blyerts, kol och krita
 
Ateljé Gröndalenvägen 8 Magra
441 75 Sollebrunn
0322-43038, 0708-806049, 0739-681389
art.jerry.magra@telia.com
 

Född 1944 i Göteborg, uppväxt i Berghem Marks Kommun, målar djur och natur i olja, tecknar i blyerts kol och krita, utbildning i måleri, studier på 1950-60 talet av pappan  målarmästaren B.G.A. Öjersson. 
Elev för Lennart Sand 1993-94, tidigare yrkesliv Textilindustri från springpojk till resande säljare för AB Kinnasand Kinna.

"VÄLKOMMEN TILL VERKLIGHETEN DJUREN OCH NATUREN, som en inspirationskälla, den är påtaglig informationsrik och lämnar ingen oberörd, den är verksam på olika sätt, ibland förödande, men också finstämd med ett sammanhang av ordning, nästan som en sanning om livet och dess ursprung.
 
Att måla fåglar djur och natur är kanske ett förhållningssätt, att berätta om djuren och naturen i bild, fåglarna i luften och däggdjuren på marken, det låter ju självklart, men låter sig inte alltid göras, otillräckligheten  gör sig alltid påmind på olika sätt, mening eller meningslöshet, slump eller design, många gånger kan resan vara målet, men oavsett vilka belägg man har för tillvarons mål och mening, så är hoppet det sista som överger en, i den bemärkelsen att allt har en början men också ett slut.
 
Min beundran med blandning och sympati för alla djur, inte minst dom vilda, är en ofullbordad längtan till allt som är oförgängligt, det hör kanske till i drömmarnas värld, där allt har sin givna plats för både människor och djur, verkligheten tycks vara något helt annat i denna förgängliga värld, som vi alla är en del av på gott eller ont, dom mänskliga spåren förskräcker över tid,  genom hela den mänskliga historien, idag inget  undantag, alla vet vad som behöver göras, men svårt när vår egen bekvämlighet står oss i vägen.
 
I dag som tidigare är naturintresset för mig av största vikt, bland djuren och naturen får mitt sinne ro, där hämtar jag kraft och inspiration på ett otvunget sätt, självupplevda händelser och bearbetade synintryck, med resor i vårt avlånga land, gärna mot norr, sommartid då solen ej går ner, alla upplevelser kan ge inspiration och idéer till kommande målningar, men kanske också en liten förhoppning om en bättre värld, där empati och förståelse för den svages rätt får styra, där resurserna används på ett föredömligt sätt, att man i första hand lever av räntan och inte kapitalet, naturen har sina begränsningar, naturens lagar är konsekventa och inför den är vi alla lika.
 
I detta år och dessa dagar, då dom mänskliga aktiviteterna bromsar in, på ett sällsamt sätt, som vi ännu inte sett slutet på, klimatet djuren och naturen påverkas på ett positivt sätt, luften blir renare, miljön behagligare, den existensilla ångesten och stressen, kanske minskar tillfälligt?  Verklighetens paradox lamslår just  i detta nu  hela världen,  då ett osynligt smittsamt virus som i värsta fall leder till svår andnöd och slutlig död,  människans kunskapsutveckling leder dess livsstil, allt och alla är en del av helheten, och ingen är utan skuld, trots allt tror jag inte möjligheternas tid är förbi, kris kan vara till förnyelse och omdaning, om man tar tillfället i akt, till förståelse av helheten, man lär så länge man lever, sägs det."
 
Magra Gröndalen april 2020 
/Jerry Öjersson